Dokumenty

Ważniejsze dokumenty:

Kodeks Etyczny Coacha (Izba Coachingu)

Kodeks Etyczny ICF (International Coach Federation)

Oświadczenie dla celów Terapii (do wydrukowania i podpisania)

Comments are closed.