Klauzula informacyjna RODO

Deklaracja RODO (GDPR)

Jak zapewne wiesz, od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy ochrony Twoich danych osobowych, zwane po polsku RODO, a po angielsku GDPR. Poniżej znajdziesz wymagane przez RODO informacje. Pamiętaj – w razie pytań, wątpliwości itp. przede wszystkim skontaktuj się z nami pod adresem biuro@prowo.pl lub telefonicznie  pod numerem +48 502 314 078.

Deklaracja o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04), dalej zwanego RODO, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 34 lok.4, mail: biuro@prowo.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – przesyłania informacji, artykułów, materiałów video dotyczących rozwoju umiejętności, w tym coachingu, szkoleń, mentoringu oraz zawierających informacje, które mogą być przydane w rozwoju kompetencji osobistych,
  – Informowania  o usługach oferowanych przez Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, także we współpracy z Partnerami
  – Polecania wartościowych publikacji, stron www, usług oferowanych przez inne podmioty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. 
  Administrator przetwarza w tych celach następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, oraz jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie podane, także miasto zamieszkania i nr telefonu.
 • Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych z Państwem umów w zakresie i w sposób zawarty w tych umowach.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostarczanie informacji.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom państwowym i urzędom upoważnionym z mocy prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Dane osobowe zgodnie z prawem zgromadzone przed dniem wejścia w życie RODO będą przetwarzane w zakresie i w celach zgodnych z powyższą informacją i w zgodzie z RODO.

Comments are closed.