Komunikacja Transformująca™ dla zespołów SCRUMowych

Transforming Communication™ Agile Edition

SCRUM – zespół samozarządzający

Zespół scrumowy działa w oparciu o połączenie kompetencji merytorycz-nych, komunikacyjnych oraz ram nadawanych przez SCRUM. Kompetencje merytoryczne łatwo zmierzyć i rozwinąć. Reguły, role, eventy i   artefakty Scruma są dobrze zdefiniowane w Scrum Guide. Jednak efektywna i przejrzysta komunikacja, która stanowi krwioobieg zespołu, jest bardziej subtelna. Z całą pewnością musi być ona oparta na filarach Scruma. Mówiąc potocznym językiem – musi być szczera i rzetelna, gwarantować wzajemne zrozumienie i ułatwiać dopasowanie dalszych działań, czyli służyć czemuś większemu – celowi, jaki stoi przed całym zespołem.

Niestety, najczęściej zdarzają się problemy z każdym z tych aspektów komunikacji, co powoduje niezrozumienie (niepełna szczerość i rzetelność), nieporozumienia (różne osoby różnie rozumieją te same słowa i stwierdzenia), więc wprowadzane zmiany adaptacyjne są nieadekwatne lub nieoptymalne.

Rola Scrum Mastera

Scrum Guide szeroko definiuje rolę Scrum Mastera. Jego rola wymaga bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych: dobrego słuchania, efektywnego i zrozumiałego komunikowania, motywowania, wyznaczania granic, rozwiązywania konfliktów i mediowania. A najważniejsze:  wpływania na wartości i postawę innych osób.

Jak Komunikacja Transformująca™ wesprze Scrum Mastera?

Dzięki Komunikacji Transformującej™ Scrum Master będzie umiał:

 • lepiej wyjaśniać zasady Scruma
 • dawać wzór postawy scrumowej członkom Zespołu oraz w ramach organizacji
 • wyłapywać i wyjaśniać potencjalne nieporozumienia w Zespole i  na styku Zespołu z jego otoczeniem
 • skuteczniej dbać o rozwój Zespołu
 • sprawniej facylitować wydarzenia scrumowe, dbać o ich konstruktywność i produktywność
 • lepiej wspierać Product Ownera w klarownym definiowaniu Celu Produktu, lepiej dbać o empiryczne podejście do planowania pracy, wspierać współpracę ze stakeholderami.

W kontekście organizacji będzie umiał klarownie przedstawiać filozofię i korzyści Scruma, efektywnie współtworzyć scrumowe środowisko pracy, skutecznie dbać o zrozumienie scruma przez stakeholderów.

Jak Komunikacja Transformująca™ wesprze Product Ownera?

Dzięki Komunikacji Transformującej™ Product Owner będzie:

 • skutecznie i  łatwo komunikować się ze stakeholderami, uzyskiwać użyteczne informacje zwrotne.
 • łatwiej i klarowniej definiować i  przedstawiać Cel Produktu i  elementy Product Backlogu
 • Developerzy będą je rozumieli tak, jak Product Owner
 • Sprint Planning będzie przebiegał sprawniej i produktywniej

Jak Komunikacja Transformująca™ wesprze Developerów?

Developerzy będą umieli lepiej rozwiązywać (nieuniknione w kreatywnym środowisku) konflikty jeszcze zanim się one w pełni rozwiną.

Sprint Planning, Daily, Retro będą efektywne i  produktywne.

Developerzy będą lepiej rozumieli intencje Product Ownera i będą umieli sprawnie wyjaśniać nieścisłości i wątpliwości.

Jak Komunikacja Transformująca™ wesprze Zespół Scrumowy?

Zespół będzie się czuł jedną drużyną, w której każdy może liczyć na każdego. Różnorodność osobowości zamiast drażnić będzie wspierała i uzupełniała wspólne działania. Takie środowisko pracy prowadzi do szybszych i lepszych efektów, owocuje także większą satysfakcją ze współpracy, więc także wyższą motywacją.

Realizowanie wartości SCRUM w praktyce

Wartości Scruma, czyli Zaangażowanie, Skupienie, Otwartość, Szacunek, Odwaga każdy może rozumieć na swój własny sposób. Aby je wcielać w życie, cały zespół potrzebuje rozumieć je w podobny sposób. Dlatego trzeba rozmawiać o wartościach w taki sposób, w którym każdy czuje się uszanowany i rozumiany.   Równie ważne są sposoby wpływania na wartości i postawę współpracowników w akceptowany przez nich sposób.

Klienci o efektach Komunikacji Transformującej

Od lat z ogromną ciekawością poszukuję i zgłębiam wiedzę na temat budowania relacji, rozwoju osobistego, wspierania i rozwijania innych, doradzania w biznesie, rozwiązywania konfliktów. Czego to już nie było: NLP, coaching i jego różne odmiany, RTZ, mentoring, skończyłam nawet psychologię. Aż pewnego dnia poznałam Richarda i jego genialną Komunikację Transformującą i od tej pory mam wrażenie, że stosuję tylko jego narzędzia, a wszystko, czego się do tej pory nauczyłam, było po to, żebym poznała tę metodę.
Polecam wszystkim trenerom, coachom, mentorom i „pomagaczom”.

Bożena Stępień  
Coach, Dyrektor Personalny 
Dr Irena Eris 

Umiejętna komunikacja to esencja skutecznego przywództwa i warunek wstępny dla wysoko wydajnych zespołów. To także podstawa dobrej obsługi zarówno klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dla większości osób ulepszenie komunikacji stanowi najlepszą dźwignię, która umożliwia szybkie zwiększenie wydajności. Transforming Communication™ wykorzystuje najnowocześniejsze technologie zarówno pod względem treści, jak sposobu jej przedstawienia i pozwala bardzo szybko osiągnąć niezwykłe wyniki. W ciągu czterech dni nauczysz się i przećwiczysz umiejętności precyzyjnej komunikacji w budowaniu relacji, które działają. Z powodzeniem zabierzesz te umiejętności do swojego środowiska zawodowego, a także do domu i do relacji z przyjaciółmi.

Chris Mousely-Jones
Staff Development Officer
Bank of New Zealand, Wellington

Z Komunikacji Transformującej przeszkolono między innymi pracowników:

 • TVN
 • Dr Irena Eris
 • Black Red White
 • Polkomtel (PLUS GSM)

Zawartość szkolenia

Dzień 1

 • produktywność a pozytywne nastawienie w ujęciu indywidualnym i zespołowym
 • postawa proaktywna a reaktywna
 • skuteczne definiowanie celów
 • budowanie dobrego kontaktu
 • rozpoznawanie, do kogo „należy problem”
 • wybór kompetencji potrzebnych w zależności od rozpoznanej sytuacji
 • łatwe przywoływanie potrzebnych stanów emocjonalnych

Dzień 2

 • blokady komunikacyjne – nawyki niszczące porozumienie
 • dawanie uwagi
 • słuchanie aktywne i odzwierciedlające
 • kontakt wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny
 • doskonalenie słuchania odzwierciedlającego
 • strategia czucia się cenionym
 • dopasowanie systemu reprezentacji podczas słuchania

Dzień 3

 • blokady komunikacyjne
 • komunikat „ja”
 • metoda „dwóch kroków”
 • radzenie sobie z „oporem”
 • rodzaje konfliktów, istotne różnice
 • myślenie Wygrana-Wygrana
 • landswork – elastyczność perspektywy

Dzień 4

 • 3 metody rozwiązywania konfliktu
 • użycie siły/władzy, efekty ich użycia
 • rozwiązanie Wygrana-Wygrana: 6 kroków
 • rama partnerstwa
 • cechy osoby skutecznie wywierającej wpływ
 • wpływanie na wartości i postawę
 • konsultowanie wartości
 • action plan – plan wdrożenia nowych umiejętności

Jak zwiększyć skuteczność wdrożenia

Tradycyjne podejście do wdrożenia nowych kompetencji – oczekiwanie, że uczestnicy szkolenia samodzielnie wdrożą nabyte umiejętności – nie jest niestety optymalną metodą. Po powrocie ze szkolenia łatwo jest wrócić do starych nawyków, a nowe kompetencje są po prostu nowe, więc na początku ich stosowania wymagają staranności. Jest pokusa, by użyć starych, nieefektywnych sposobów, bo są dobrze znane i automatyczne. Ponadto, jeśli nowe umiejętności nie od razu zadziałają tak, jak osoba oczekuje, istnieje pokusa, by je odrzucić.

Zamiast pozostawiać wdrożenie nowych kompetencji samym pracownikom – warto dać im wsparcie w formie coachingu wdrożeniowego. (Opcja)

Coaching wdrożeniowy radykalnie zwiększa skuteczność wdrożenia kompetencji. Uczestnicy szkolenia mają motywację od codziennego stosowania nowych umiejętności, obserwowania efektów, jakie uzyskują. Jeśli coś nie zadziała zgodnie z oczekiwaniem, będą mogli przyjrzeć się, dlaczego tak się stało, poprawić ewentualne błędy i uzyskiwać lepsze efekty.

Zdecydowanie rekomendujemy skorzystanie z opcji coachingu wdrożeniowego.

Sesje coachingowe są planowane po każdym dniu szkoleniowo-warsztatowym w wymiarze jednej sesji 90 minut dla każdego uczestnika projektu (łącznie dla każdej osoby 4 sesje).

Liczebność grupy

Dla uzyskania najlepszych efektów wielkość grupy powinna wynosić od 8 do 20 osób. Jeśli w szkoleniu uczestniczą członkowie Zespołu Scrumowego, zalecamy jednoczesne przeszkolenie całego zespołu lub całych dwóch zespołów współpracujących ze sobą.

Indywidualne wsparcie dla Scrum Mastera

W przypadku ograniczonych możliwości czasowych, czy ograniczonego budżetu, sensowne jest indywidualne wsparcie Scrum Mastera/ów. Może się ono odbywać w formie 1 na 1 lub w małej grupie do 3 osób, w formie tradycyjnej lub on-line. W tej formule na kolejnych, krótszych spotkaniach zajmujemy się konkretnymi wyzwaniami, jakie napotykają Scrum Masterzy, i wypracowujemy sposoby radzenia sobie z nimi. Jest to połączenie coachingu ze szkoleniem indywidualnym. Taka formuła pozwala uzyskać zauważalne rezultaty przy stosunkowo małym zaangażowaniu czasowym. Nie ulepsza systemowo komunikacji w całym zespole, jednak ułatwia Scrum Masterowi wypełnianie jego roli, tym samym pośrednio wpływa na efektywność zespołu.

Kontakt

Kwestie merytoryczne:
Tomasz Kowalik, tel. 502 314 078,   email:  tomasz.kowalik@msc.edu.pl

Kwestie organizacyjne: kontakt@msc.edu.pl

This entry was posted in Aktualności, Szkolenia and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *